logo ieithgar

Offer i helpu pobl dysgu ac addysgu Cymraeg

Tools to help people teach and learn Welsh

[iaith + -gar] a.

Yn caru neu’n mawrygu ei iaith (enedigol); yn ymhoffi mewn ysgolheictod (iaith, llên, &c.):

cherishing one’s (native) language; devoted to learning (language, literature, &c.).

{{ text.blurb }}

{{ resource[1] }}

{{ resource[2] }}

{{ text.go }}