llwytho / loading

Ar y cardiau hyn, mae

  • enw, ansoddair
  • berfenw

Pwyswch y botwm “Chwarae” i glywed y geiriau yn Gymraeg.

These cards contain

  • noun, adjective
  • verb

Press the Play buttons on each card to hear the words in Welsh

{{ w[1] }} {{ w[2] }} {{ w[3] }}
{{ school_name }}
{{ school_name }}
Llusgwch y rhain i'r map

Opsiynau / Options

Enw / Name
Lleoliad / Location
X
Y