llwytho / loading

Opsiynnau / Options

Set parod / Pre-made
Neu wnewch un eich hun / Or make one yourself
Mewnbynnwch yr amseroedd ar gyfer eich cloc eich hun. Gwahanwch bob amser gydag atalnod, fel y dangosir isod. / Enter the times you want in your collection. Separate each time by comma, following the (12H) format below 12:30 = hanner wedi deuddeg,
8:45 = chwarter i naw
Trefn / Order
Pa mor gywir y mae angen i chi fod i fod yn gywir / How accurate you need to be to get an answer correct.
Yn dangos llinellau ar y llithrydd / Shows lines on the slider
Am faint o amser ydych chi eisiau chwarae? How long do you want to play?
Os hoffech ffit gwahanol, dewiswch un yma. 1 = lleiaf / If you want a different fit, choose one here. 1 = smallest
+1
-1
sgôr:
amser ar ôl

Da iawn! / Well done!

Dy sgôr / Your score 0
Tria eto? / Try again?