Opsiynau / Options

Bydd yr offer sy ar gael yn newid gyda phob lle / The objects available will change with each location
Ffantasi / Fantasy
Dydy'r gêm yma ddim yn sicr o weithio ar ddyfeisiadau symudol
This game is not guaranteed to work on mobile devices